Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65250
Title: Tác động của quản trị công đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia châu Á
Authors: Lê, Hoàng Anh
Keywords: Quản trị công
Tăng trưởng kinh tế
EFA
DGMM
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng Châu Á;Số 164 .- Tr.15-29
Abstract: Bằng phương pháp phân tích nhân tố khám phá (Exploratory Factor Analysis — EFA) kết hợp với phương pháp GMM sai phân (Difference GMM - DGMM) trên bộ dữ liệu 43 quốc gia châu Á trong giai đoạn 2004-2017, kết quả nghiên cứu cho thấy việc gia tăng các chỉ số QTC sẽ tạo ra tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế. Kết quả nghiên cứu chỉ ra, việc đảm bảo một nền chính trị ổn định và không có bạo lực sẽ có tác động lớn góp phần thúc đẩy tâng trưởng kinh tế tại các quốc gia châu Á. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, tác giả đã đề xuất các hàm ý chính sách nhằm cải thiện QTC tại các quốc gia này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65250
ISSN: 1859-3682
Appears in Collections:Kinh tế & Ngân hàng Châu Á (Công nghệ Ngân hàng)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.29 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.