Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65256
Title: Các nhân tố tác động đến quyết định vay vốn của cá nhân đối với Agribank Bến Tre
Authors: Trần, Việt Dũng
Bùi, Đan Thanh
Lương, Hoàng Oanh
Keywords: Quyết định vay vốn
Chất lượng dịch vụ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng Châu Á;Số 164 .- Tr.56-67
Abstract: Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng với dữ liệu được thu thập từ kết quả khảo sát chuyên gia và 181 khách hàng có vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh Bến Tre (Agribank Bến Tre). Kết quả nghiên cứu cho thấy, các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn của cá nhân gồm: chất lượng dịch vụ, hình ảnh và giá, trong do chất lượng của sản phẩm của ngân hàng là nhân tố ảnh hưởng lớn nhất. Trên cơ sở kết quả thực nghiệm, nhóm tác giả để xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng cho vay của Agribank Bến Tre.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65256
ISSN: 1859-3682
Appears in Collections:Kinh tế & Ngân hàng Châu Á (Công nghệ Ngân hàng)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.59 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.