Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65263
Nhan đề: Phân tích đặc tính môi trường đất, môi trường nước và xây dựng mô hình canh tác phù hợp khu vực ven biển vùng có độ mặn thấp tại huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre
Tác giả: Lâm, Văn Tân
Trần, Thành
Võ, Thị Gương
Từ khoá: Phân tích đặc tính môi trường đất
Môi trường nước
Xây dựng mô hình canh tác phù hợp
Khu vực ven biển
Độ mặn thấp
Huyện Thạnh Phú
Tỉnh Bến Tre
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 21 .- Tr.42-44
Tóm tắt: Nghiên cứu tập trung vào đánh giá và phân tích một số đặc tính môi trường đất, nước trong các hệ thống canh tác cây trồng và thủy sản ở tiểu vùng sinh thái khu vực ven biển vùng có độ mặn thấp, khoảng dưới 4 - 5‰, sản xuất chuyên lúa tại huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Các chỉ tiêu đánh giá gồm pH đất, EC đất, Na+ trao đổi và phần trăm natri trao đổi ESP. Mẫu nước được thu vào 3 đợt đầu vụ, giữa vụ, cuối vụ nuôi thủy sản.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65263
ISSN: 1859-1477
Bộ sưu tập: Tài nguyên và Môi trường

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
680.69 kBAdobe PDF
Your IP: 3.229.135.146


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.