Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65263
Title: Phân tích đặc tính môi trường đất, môi trường nước và xây dựng mô hình canh tác phù hợp khu vực ven biển vùng có độ mặn thấp tại huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre
Authors: Lâm, Văn Tân
Trần, Thành
Võ, Thị Gương
Keywords: Phân tích đặc tính môi trường đất
Môi trường nước
Xây dựng mô hình canh tác phù hợp
Khu vực ven biển
Độ mặn thấp
Huyện Thạnh Phú
Tỉnh Bến Tre
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 21 .- Tr.42-44
Abstract: Nghiên cứu tập trung vào đánh giá và phân tích một số đặc tính môi trường đất, nước trong các hệ thống canh tác cây trồng và thủy sản ở tiểu vùng sinh thái khu vực ven biển vùng có độ mặn thấp, khoảng dưới 4 - 5‰, sản xuất chuyên lúa tại huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Các chỉ tiêu đánh giá gồm pH đất, EC đất, Na+ trao đổi và phần trăm natri trao đổi ESP. Mẫu nước được thu vào 3 đợt đầu vụ, giữa vụ, cuối vụ nuôi thủy sản.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65263
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
680.69 kBAdobe PDF
Your IP: 3.239.4.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.