Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6529
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLê, Văn Dễ-
dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Bạch Kim-
dc.contributor.authorLê, Thị Mai Thanh-
dc.date.accessioned2019-02-15T01:43:31Z-
dc.date.available2019-02-15T01:43:31Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issnB1510626-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6529-
dc.description79trvi_VN
dc.description.abstractMục tiêu nghiên cứu của đề tài này là phân tích hiệu quả kỹ thuật trong sản xuất bắp lai của nông hộ trên địa bàn huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, nhằm đo lường hiệu quả kỹ thuật của nông hộ tại địa bàn nghiên cứu đồng thời phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật trong việc sử dụng các yếu tố đầu vào. Từ đó đề xuất giải pháp góp phần nâng cao mức hiệu quả kỹ thuật sản xuất bắp lai. Bài nghiên cứu sử dụng phương pháp DEA (Data Envelopment Annalysis) để phân tích mức độ tối ưu về mặt kỹ thuật, bên cạnh đó sử dụng mô hình hồi quy Tobit để đo lường mức độ ảnh hưởng các yếu tố đến hiệu quả sản xuất của nông hộ trồng bắp lai. Dựa trên số liệu sơ cấp được thu thập từ 41 hộ trồng bắp lai ở 3 xã thuộc huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Kết quả phân tích cho thấy, mức hiệu quả kỹ thuật trung bình của các nông hộ trồng bắp lai là 0,82. Kết quả phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật trồng bắp lai của nông hộ là số năm kinh nghiệm, dịch bệnh xảy ra, khoảng cách trung bình giữa các hàng bắp lai. Ngược lại các yếu tố không ảnh hưởng là vay vốn, tập huấn, khoảng cách từ nhà đến mảnh đất trồng bắp lai của nông hộ. Dựa trên kết quả nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả kỹ thuật trồng bắp lai cho nông hộ. Nông hộ nên sử dụng các yếu tố đầu vào một cách phù hợp để đạt hiệu quả tối ưu. Tích cực tham gia các tổ chức hội, đoàn thể tại địa phương, đặc biệt là hội nông dân, tổ hợp tác. Bên cạnh nông hộ cần chủ động tích cực học tập và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.publisherTrường ĐHCTvi_VN
dc.subjectPhát triển Nông thônvi_VN
dc.titlePhân tích hiệu quả kỹ thuật mô hình sản xuất bắp lai của nông hộ trên địa bàn huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Thápvi_VN
dc.typeThesisvi_VN
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.53 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.183.251


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.