Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65334
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số nhân tố đến khẳ năng mọc mấm của hạt giống, sinh trưởng và phát triển của cây giống sâm Ngọc Linh (Panax Vietnamensis Ha et Grushv)
Authors: Trương, Thị Hồng Hải
Nguyễn, Đinh Thành
Nguyễn, Thị Kim Cúc
Đặng, Thanh Long
Hồ, Thị Huyền Trân
Nguyễn, Mạnh Tuấn
Trịnh, Minh Quý
Võ, Văn Tín
Hồ, Văn Đoàn
Keywords: Giá thể
Mọc mầm
Ngâm hạt
Sâm Ngọc Linh
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 370 .- Tr.36-43
Abstract: Sâm Ngọc Linh là sản phẩm đặc hữu của Việt Nam, là một loại sâm quý hiểm nhưng có phổ phân bố hep và rất khó khăn trong việc nhân giống. Vì vậy, việc áp dụng khoa học kĩ thuật trong quá trình nhân giống sâm Ngọc Linh lá hết sức cần thiết. Trong nghiên cứu này, đã tiến hành tối ưu một số điều kiện nhằm làm tăng khẳ năng mọc mầm của hạt giống cũng như hỗ trợ quá trình sinh trưởng phát tnển của cây giống sâm Ngọc Linh ở giai đoạn vườn ươm.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65334
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.75 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.91.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.