Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65339
Title: Nấm fusarium prutiferatum gây bệnh thối rễ cam tại tỉnh Quảng Ninh
Authors: Nguyễn, Minh Chí
Phạm, Quang Thu
Lâm, Văn Phong
Ngô, Đình Văn
Nguyễn, Văn Nam
Nguyễn, Thị Tuyên
Keywords: Bệnh thối rễ
Cam
Fusarium sp
Fusarium proliferatum
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 370 .- Tr.44-49
Abstract: Các loài cây cỏ múi được gây trồng phổ biến ở nhiều quốc gia, chúng đem lại doanh thu hàng trăm tỷ USD mỗ năm. Các loài cây có múi nói chung và cây cam nói riêng đã và đang được gây trồng phổ biến ở Việt Nam. lá nhóm loài cây mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, bệnh thối rễ gây hại các loai cây có múi đã gây ra những tổn thất đáng kể ở Việt Nam và nhiều nơi khác trên thế giới. Nghiên cứu này nhằm mô tả đặc điểm hình thái, định loại và tính gây bệnh của các chứng nấm thuộc chi Fusarium gây bệnh thối rễ phân lập từ lá và rễ cây cam bị bệnh tại tỉnh Quảng Ninh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65339
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.18 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.157.152


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.