Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65351
Title: Đánh giá thực trạng mắc bệnh mắt ở công nhân sản xuất linh kiện điện tử
Authors: Tạ, Tuyết Bình
Trần, Thanh Hà
Trần, Văn Đại
Đào, Phú Cường
Keywords: Bệnh mắt
Công nhân
Sản xuất
Linh kiện điện tử
Đánh giá thực trạng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Hoạt động Khoa học Công nghệ: An toàn - Sức khỏe & Môi trường Lao động;Số 04,05&06 .- Tr.67-71
Abstract: Một nghiên cứu cắt ngang được tiến hành nhằm phát hiện các triệu chứng và bệnh mắt của công nhân tại 2 nhà máy sản xuất linh kiện điện tử. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Tỷ lệ công nhân phàn nàn về nhức mỏi mắt là 65,2%, khô môi là 45,1%, khô da là 36,3%, ngứa đỏ mắt là 34,7%, chảy nước mắt là 27%. Sử dụng phương pháp đo khúc xạ kế tự động thấy rằng tỷ lệ công nhân cận thị mắt phải là 90,0% và mắt trái là 87,4%, trong đó chủ yếu là cận thị nhẹ (87,8% mắt phải và 85,9% mắt trái). Tỷ lệ loạn cận là 47,1% mắt phải và 46,5% mắt trái. Tỷ lệ công nhân bị bệnh mắt là 2,2%, bệnh gặp nhiều nhất là viêm kết mạc chiếm 1,7%. Đề xuất: Đào tạo tập huấn cho người lao động về biện pháp dự phòng bệnh mắt ở công nhân sản xuất linh kiện điện tử; Thực hiện khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm và điều trị các bệnh mắt để dự phòng các biến chứng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65351
ISSN: 1859-0896
Appears in Collections:Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe và MTLĐ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.13 MBAdobe PDF
Your IP: 54.158.251.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.