Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65383
Title: Đánh giá biến động cực trị mưa trên lưu vực sông Đà - Thao bằng việc sử dụng bộ mô hình khí tượng thủy văn kết hợp Wehy-HCM
Authors: Hồ, Việt Cường
Trịnh, Quang Toàn
Đỗ, Hoài Nam
Phan, Cao Dương
Keywords: Biến đổi khí hậu
Mưa cực trị
Khôi phục mưa quá khứ
Mô hình mưa
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 370 .- Tr.102-108
Abstract: Bài báo này trình bày kết quả đánh giá biến động cực trị mưa cho giai đoạn 1900-1950 và 1951-2014 cho lưu vực sông Đà và Thao thông qua việc sử dụng mô hình Wehy- HCM. Kết quả cho thấy tổng lượng mưa trong 1,3,5 và 7 ngày có xu hướng täng vế cường độ và sự phân bố. Đặc biệt tổng lượng mưa trong một ngày đã tăng trung bình khoảng 15% từ giai đoạn 1990-1950 đến giai đoạn 1951-2014. Tổng lượng mưa trong 3. 5, và 7 ngày có xu hướng tăng nhẹ. tuy nhiên sự phân bổ lượng mưa có xu hướng tập trung về phía Đông Nam lưu vực (địa phận Việt Nam).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65383
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.12 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.179.37


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.