Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/653
Nhan đề: Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới thể chế kinh tế để phát triển bền vững và hội nhập
Tác giả: Bùi, Tất Thắng
Từ khoá: Thể chế kinh tế
Phát triển bền vững
Hội nhập
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Kinh tế và Dự báo;Số 4+5 .- Tr.36-41
Tóm tắt: Bài viết sơ lược vài nét về quá trình đổi mới thể chế kinh tế ở Việt Nam và các giải pháp chủ yếu tiếp tục đổi mới thể chế kinh tế trong thời gian tới.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/653
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_4.92 MBAdobe PDFXem
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.