Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/654
Title: Tìm hướng mở rộng hơn sự lan tỏa FDI tới doanh nghiệp trong nước
Authors: Nguyễn, Mại
Keywords: FDI
Doanh nghiệp trong nước
Kinh tế Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Kinh tế và Dự báo;Số 4+5 .- Tr.42-44
Abstract: Mặc dù tác động đến nền kinh tế cả nước cũng như từng địa phương là khá rõ ràng, nhưng sự lan tỏa của khu vực kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI) đối với doanh nghiệp trong nước lại chưa được như kỳ vọng. Đặc biệt là mối liên kết giữa các tập đoàn nước ngoài với doanh nghiệp Việt Nam theo chuỗi cung ứng (Supply chain) toàn cầu còn hạn chế. Trong khi tổng kết 30 năm FDI, thì cần đánh giá đúng thực trạng, tìm trúng nguyên nhân để có giải pháp thích hợp tạo mối liên kết chuỗi cung ứng có hiệu quả hơn, có lợi nhiều hơn cho doanh nghiệp Việt nam.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/654
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.19 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.