Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65449
Title: Vận tải đường sắt có giải quyết thách thức của ngành logistics
Authors: Nguyễn, Hoàng Ngân
Keywords: Vận tải đường sắt
Thách thức
Ngành Logistics
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Vietnam Logistics Review;Số 146 .- Tr.44-45
Abstract: Hiện nay tại các nước phát triển vận tải đường sắt đang là giải pháp hàng đầu để vận chuyển hàng hóa, giải quyết phần nào những thách thức cho nạn kẹt xe, giảm chi phí logistics, giải phóng hàng nhanh,...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65449
ISSN: 2354-0796
Appears in Collections:Vietnam Logistics review

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
384.44 kBAdobe PDF
Your IP: 18.205.176.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.