Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65457
Title: Tình hình sức khỏe người lao động trong các cơ sở chế biến thủy sản khu vực miền Trung do phơi nhiễm với khí Clo trong môi trường lao động
Authors: Nguyễn, Thị Thùy Trang
Phạm, Thị Nhật Giang
Võ, Nam Sơn
Keywords: Người lao động
Phơi nhiễm khí Clo
Sức khỏe
Miền Trung
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Hoạt động Khoa học Công nghệ: An toàn - Sức khỏe & Môi trường Lao động;Số 04,05&06 .- Tr.72-78
Abstract: Nghiên cứu này nhằm đánh giá thực trạng sức khỏe của 401 người lao động phơi nhiễm với khí Clo trong môi trường làm việc tại 4 cơ sở chế biến thủy sản khu vực miền Trung. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 34,2% trường hợp bị rối loạn thông khí hạn chế; 1,2% bị rối loạn thông khí tắc nghẽn và 4% có biến đổi chức năng hô hấp. Có mối tương quan giữa nồng độ Clo phơi nhiễm tại nơi làm việc và sức khỏe của đối tượng nghiên cứu (lâm sàng bệnh nghề nghiệp và chức năng hô hấp) (p<0,05, t=1,97), mối tương quan này là tương quan thuận chiều (r>0). Do vậy, việc thực hiện các giải pháp nhằm giảm thiểu sự phơi nhiễm với khí Clo ở người lao động tại các cơ sở chế biến thủy sản thực sự cần thiết nhằm bảo vệ sức khỏe của người lao động.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65457
ISSN: 1859-0896
Appears in Collections:Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe và MTLĐ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.63 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.117.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.