Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65458
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Nguyệt-
dc.date.accessioned2021-09-28T08:07:25Z-
dc.date.available2021-09-28T08:07:25Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.issn2354-0761-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65458-
dc.description.abstractNhững năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống tham nhũng. Tham nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, góp phần quan trọng làm trong sạch bộ máy của Đảng, Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nâng cao vị thế, uy tín của nước ta trên trường quốc tế. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác đấu tranh vẫn còn khá phức tạp, rất cần có các giải pháp quyết liệt để ngăn ngừa, hạn chế tệ nạn tham nhũng tiêu cực xảy ra.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Quản lý Nhà nước;Số 305 - Tr.28-32-
dc.subjectTham nhũngvi_VN
dc.subjectĐấu tranhvi_VN
dc.subjectChống tham nhũngvi_VN
dc.subjectHiệu quảvi_VN
dc.titleTăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong thời kỳ mớivi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.44 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.38.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.