Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65494
Nhan đề: Sự tham gia của cộng đồng trong quản lý không gian công cộng: Từ góc nhìn xã hội và pháp lý
Tác giả: Bùi, Thị Phương
Từ khoá: Tham gia
Cộng đồng
Quản lý
Pháp lý
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Xã hội học;Số 03 .- Tr.60-70
Tóm tắt: Bài viết cho thấy sự phát triển phong phú, đa dạng của các khái niệm và cách tiếp cận lý thuyết về sự tham gia của cộng đồng trong quản lý không gian công cộng. Việt Nam đã ban hành nhiều quy định pháp luật về quản lý đất đai, đô thị làm căn cứ pháp lý cho sự tham gia của cộng đồng trong quản lý không gian công cộng. Tuy nhiên, không gian công cộng vẫn cần tiếp tục được nghiên cứu cụ thể hơn nữa để đảm bảo nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý và phát triển không gian công cộng đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65494
ISSN: 2615-9163
Bộ sưu tập: Xã hội học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.01 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.50.79


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.