Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65501
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLê, Thị Thảo Linh-
dc.date.accessioned2021-09-28T08:52:14Z-
dc.date.available2021-09-28T08:52:14Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.issn2354-0761-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65501-
dc.description.abstractĐội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh có nhiệm vụ tham mưu, hoạch định và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch nhằm hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của phòng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Do đó, để phát huy hiệu quả đội ngũ này, cần có những giải pháp đa chiều, không chỉ từ bản thân đội ngũ công chức này mà còn từ phía lãnh đạo cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, các cơ quan quản lý và cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Quản lý Nhà nước;Số 305 - Tr.50-54-
dc.subjectCông chức lãnh đạovi_VN
dc.subjectQuản lý cấp phòngvi_VN
dc.subjectĐào tạovi_VN
dc.subjectBồi dưỡngvi_VN
dc.titleĐào tạo, bồi dưỡng công chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp Tỉnhvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.5 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.168.16


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.