Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65529
Title: Chủ tịch Hồ Chí Minh với hành trình thực hiện khát vọng Độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội
Authors: Nguyễn, Xuân Thắng
Keywords: Hồ Chí Minh
Độc lập dân tộc
Chủ nghĩa xã hội
Ra đì tìm đường cứu nước
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 06(367) .- Tr.03-08
Abstract: Ngày 26-5-2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức hình thức trực tuyến, Hội thảo khoa học cấp quốc gia: "Hồ Chí Minh với hành trình thực hiện khát vọng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội" nhân dịp kỷ niệm 110 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 - 5-6-2021) và 80 năm Ngày Người về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28-1-1941 -28-1-2021), Tạp chí Lịch sử Đàng trân trọng giới thiệu bài phát biểu khai mạc và để dẫn hội thảo của GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65529
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.67 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.148.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.