Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65548
Title: Tình trạng dinh dưỡng và khẩu phần 24 giờ của phụ nữ thu nhập thấp tại Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội năm 2019
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Luyến
Nguyễn, Thị Hồng Diễm
Đặng, Kim Anh
Nguyễn, Văn Giang
Nguyễn, Thị Thu Hà
Lê, Thị Hương
Keywords: Tình trạng dinh dưỡng
Khẩu phần 24 giờ
Phụ nữ 18-49 tuổi
Thu nhập thấp
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 140, Số 04 .- Tr.203-210
Abstract: Nghiên cứu mô tả cắt ngang đánh giá tình trạng dinh dưỡng và khẩu phần ăn 24 giờ của 200 phụ nữ 18-49 tuổi ở hộ gia đình thu nhập thấp tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội năm 2019. Kết quả: 6,0% phụ nữ thiếu năng lượng trường diễn (CED) và 9,5% phụ nữ thừa cân – béo phì (TC-BP). 54,5% đối tượng đáp ứng dưới 80% năng lượng (E) khẩu phần 24 giờ so với khuyến nghị. Tỷ lệ phụ nữ đáp ứng Protein cao hơn khuyến nghị là 66,0%, tỷ lệ chưa đáp ứng đủ nhu cầu khuyến nghị (NCKN) về Protein (P) Lipid (L) và Glucid (G) trong khẩu phần 24 giờ là: 18,5% (đáp ứng <80% NCKN), 58,5% và 77,0%. Tỷ lệ chưa đáp ứng đủ các vitamin và khoáng chất còn cao. Kết luận: Khẩu phần ăn 24 giờ chưa hợp lý, đáp ứng thiếu vi chất dinh dưỡng còn cao so với khuyến nghị. Cần có các biện pháp can thiệp để cải thiện tình trạng dinh dưỡng và khẩu phần 24 giờ của nhóm phụ nữ trên.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65548
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.77 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.221.90


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.