Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65559
Title: Giới và quyền lực trong truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp
Authors: Nguyễn, Văn Thuấn
Keywords: Giới và quyền lực
Trong truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Văn nghệ quân đội;Số 929 .- Tr.100-104
Abstract: Với con mắt phân tích xã hội sắc sảo, Nguyễn Huy Thiệp cho thấy trong đối kháng nam - nữ thấm đẫm các quan hệ quyến lực. Đối với người đàn ông, càng ý thức về nam tính thì càng ý thức về nam quyền. Và càng ý thức về nam quyền thì càng ý thức sâu sắc về bổn phận, trách nhiệm, nghĩa vụ xã hội... .
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65559
ISSN: 2354-1296
Appears in Collections:Văn nghệ Quân đội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
679.25 kBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.68


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.