Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65559
Nhan đề: Giới và quyền lực trong truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp
Tác giả: Nguyễn, Văn Thuấn
Từ khoá: Giới và quyền lực
Trong truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Văn nghệ quân đội;Số 929 .- Tr.100-104
Tóm tắt: Với con mắt phân tích xã hội sắc sảo, Nguyễn Huy Thiệp cho thấy trong đối kháng nam - nữ thấm đẫm các quan hệ quyến lực. Đối với người đàn ông, càng ý thức về nam tính thì càng ý thức về nam quyền. Và càng ý thức về nam quyền thì càng ý thức sâu sắc về bổn phận, trách nhiệm, nghĩa vụ xã hội... .
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65559
ISSN: 2354-1296
Bộ sưu tập: Văn nghệ Quân đội

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
679.25 kBAdobe PDF
Your IP: 44.200.25.51


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.