Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6561
Title: XÁC ĐỊNH KIỂU GEN C CỦA VIRUS VIÊM GAN SIÊU VI B TRÊN BỆNH NHÂN VIÊM GAN TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ BẰNG KỸ THUẬT PCR-RFLP
Authors: Nguyễn, Thị Pha
Nguyễn, Thị Diễm My
Keywords: Công nghệ sinh học
Issue Date: 2018
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6561
Appears in Collections:Viện NC & Phát triển Công nghệ Sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.05 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.117.38


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.