Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65617
Title: Xây dựng quy trình kỹ thuật phân tích định lượng Hexamethylen Diamin (HDA) - sản phẩm chuyển hóa của Hexamethylene Diisocyanate (HDI) trong nước tiểu bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ (LC/MSMS)
Authors: Tống, Thị Ngân
Mai, Ngọc Thanh
Keywords: Isocyanate
1,6- hexamethylenediamine (HDA)
Giám sát sinh học
LC-MS / MS
Acetyl hóa
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Hoạt động Khoa học Công nghệ: An toàn - Sức khỏe & Môi trường Lao động;Số 01, 02&03 .- Tr.81-87
Abstract: Xây dựng quy trình kỹ thuật phân tích Hexamethylen diamin (HDA) niệu - chất chuyển hóa của Hexamethylene diisocyanate (HDI) trong nước tiểu của người lao động có tiếp xúc nghề nghiệp bằng sắc ký lỏng hai lần khối phổ LC-MS / MS, đạt được: Giới hạn phát hiện của phương pháp là 0,1 µg/L, giới hạn định lượng 0,3 µg/L; khoảng tuyến tính 0,5 - 75 µg/L, hệ số tương quan R =0,9997. Hiệu suất thu hồi đạt từ 86,7% - 101,6% ở cả mức nồng độ thấp trung bình và cao, độ lệch chuẩn tương đối <5% đáp ứng yêu cầu theo AOAC. Phương pháp này có độ nhạy cao, chính xác, thời gian phân tích ngắn, rất phù hợp cho các nghiên cứu giám sát sinh học.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65617
ISSN: 1859-0896
Appears in Collections:Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe và MTLĐ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.64 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.148.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.