Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65650
Nhan đề: Bùi Bằng Đoàn - tấm gương tiêu biểu của một chí sĩ yêu nước chân chính
Tác giả: Nguyễn, Xuân Trung
Từ khoá: Bùi Bằng Đoàn
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 09 .- Tr.60-64
Tóm tắt: Cụ Bùi Bằng Đoàn là một tấm gương tiêu biểu của những chí sĩ đi từ chủ nghĩa yêu nước đến với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn, bài viết khắc họa một vài nét về nhà yêu nước đáng kính.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65650
ISSN: 2525-2585
Bộ sưu tập: Tạp chí Sinh hoạt lý luận

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
810.76 kBAdobe PDF
Your IP: 44.201.68.86


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.