Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65656
Title: Một số vấn đề xã hội trong quá trình đô thị hóa ở Trung Quốc
Authors: Nguyễn, Mai Phương
Keywords: Vấn đề xã hội
Đô thị hóa
Trung Quốc
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 12 .- Tr.14-26
Abstract: Kể từ năm 1978, khi Trung Quốc thực hiện cải cách mở cửa cũng là lúc nước này triển khai sâu rộng công cuộc đô thị hóa nông thôn, với mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn hài hòa, nhịp nhàng với kinh tế - xã hội ở thành thị, đồng thời giải quyết hiệu quả bài toán “tam nông” ở nước này. Đô thị hóa Trung Quốc không chỉ là sự chuyển đổi về phương thức phát triển mang tính phổ biến từ kinh tế nông nghiệp sang kinh tế công nghiệp, từ đời sống làng xã sang đời sống đô thị, từ dân cư nông nghiệp sang phi nông nghiệp, mà là sự chuyển đổi căn bản đời sống xã hội, trên nhiều phương diện, trong đó có không ít vấn đề xã hội cần giải quyết ở cả hai khu vực thành thị và nông thôn. Nhận diện và đánh giá những vấn đề xã hội nổi bật nảy sinh trong quá trình đô thị hóa ở Trung Quốc là nội dung cần thiết để nghiên cứu, luận giải trong bối cảnh nước này đang bước vào giai đoạn đi sâu cải cách và chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế - xã hội.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65656
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.46 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.92.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.