Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65692
Title: Các nhân tố nội bộ cấu thành vai trò của Vương quốc Phổ trong quá trình thống nhất đất nước Đức giữa thế kỷ XIX
Authors: Nguyễn, Mậu Hùng
Keywords: Vấn đề nước Đức thế kỷ XIX
Quá trình thống nhất nước Đức 1848 – 1871
Vương triều phong kiến
Vương quốc Phổ
Nhà Hohenzollern
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu;Số 11 .- Tr.51-61
Abstract: Vấn đề nước Đức thế kỷ XIX vừa là một vấn đề giai cấp và dân tộc vừa là một vấn đề quốc tế và thời đại. Trong số tất cả các lực lượng tham gia giải quyết vấn đề nước Đức thế kỷ XIX chỉ có Vương quốc Phổ có khả năng làm được điều đó. Khả năng đó đến từ nhiều nhân tố khác nhau, trong đó chiến lược hợp lý của nhà Hohenzollern, sự xuất hiện đúng lúc của Bismarck, và phụng sự hết mình của giới quý tộc quân sự Junker chính là những điều kiện có tính chất quyết định nhất đối với quá trình thống nhất nước Đức 1848 – 1871. Cùng lúc đó, mặc dù là một lực lượng hết sức dồi dào và tiềm năng, nhưng giới phi quý tộc Phổ lại thiếu thống nhất một cách nghiêm trọng, nên trong thực tế chưa bao giờ trở thành một thách thức thực sự đối với sự tồn vông của các vương triều phong kiến.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65692
ISSN: 0868-3581
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Âu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.85 MBAdobe PDF
Your IP: 75.101.211.110


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.