Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/656
Nhan đề: Tác động của hiệu quả điều hành chính sách tới đầu tư của doanh nghiệp tại các địa phương ở Việt Nam
Tác giả: Đặng, Đức Anh
Đỗ, Văn Lâm
Hoàng, Thị Minh Hà
Từ khoá: Chính sách đầu tư
Điều hành
Doanh nghiệp
Việt Nam
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Kinh tế và Dự báo;Số 4+5 .- Tr.45-49
Tóm tắt: Bằng phương pháp ước lượng dữ liệu dạng bảng với hiệu ứng cố định, nghiên cứu này xem xét tác động hiệu quả điều hành chính sách tới đầu tư của doanh nghiệp tại địa phương ở Việt Nam giai đoạn 2010-2016, với số liệu thu thập từ điều tra doanh nghiệp của Tổng cục Thống kê và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam(VCCI). Kết quả thu được cho thấy, vai trò quan trọng của thực thi chính sách tới đầu tư của doanh nghiệp. Trong đó, các chính sách liên quan đến các chỉ số: gia nhập thị trường, tiếp cận đất đai, hỗ trợ doanh nghiệp và cạnh tranh bình đẳng là những nhân tố quan trọng nhất thúc đẩy đầu tư của doanh nghiệp tư nhân tại địa phương.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/656
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_3.67 MBAdobe PDFXem
Your IP: 107.21.85.250


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.