Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65707
Title: Cây Huyết dụ
Authors: Nguyễn, Thọ Biên
Keywords: Cây Huyết dụ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 634 .- Tr.16-17
Abstract: Chẩn đoán hình ảnh là một ngành của y học cận lâm sàng, cho phép bác sĩ chẩn đoán tình trạng các cơ quan bên trong cơ thể của bệnh nhân qua các hình ảnh thu thập được nhờ các thiết bị như siêu âm, X quang, CT, PET, MRI…
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65707
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.28 MBAdobe PDF
Your IP: 54.172.135.8


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.