Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65708
Title: Tìm hiểu về các phương pháp chuẩn đoán hình ảnh
Authors: Duy Trung
Keywords: Chuẩn đoán hình ảnh
Y học
Bệnh nhân
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 634 .- Tr.18-19
Abstract: Chẩn đoán hình ảnh là một ngành của y học cận lâm sàng, cho phép bác sĩ chẩn đoán tình trạng các cơ quan bên trong cơ thể của bệnh nhân qua các hình ảnh thu thập được nhờ các thiết bị như siêu âm, X quang, CT, PET, MRI…
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65708
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
405.53 kBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.