Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65732
Title: Sự biến động của tình hình chính trị Trung Quốc và quá trình di cư của người Hoa xuống Đông Nam Á cuối thế kỷ XVII
Authors: Nguyễn, Đình Cơ
Nguyễn, Xuân Trình
Keywords: Biến động chính trị - xã hội
Cuối thế kỷ XIX
Đông Nam Á
Người Hoa di cư
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 11 .- Tr.55-62
Abstract: Bài viết khái quát một vài nét đặc trưng của tình hình chính trị Trung Quốc trong giai đoạn đầy biến động cuối thế kỷ XVII. Sự khủng hoảng của nhà Minh, sự tấn công và thiết lập triều Mãn Thanh, sự phát triển và thất bại của phong trào “phản Thanh phục Minh”… Bối cảnh đó dẫn đến những đợt di cư ồ ạt của lực lượng di dân Trung Hoa xuống khu vực Đông Nam Á, tạo nên những cộng đồng tương đối đông đảo và có vai trò nhất định đối với sự phát triển của khu vực ở thế kỷ XVII – XVIII.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65732
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.42 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.31.255


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.