Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65748
Title: Nghiên cứu hành vi tiêu dùng mỹ phẩm hữu cơ của phụ nữ Việt Nam
Authors: Phạm, Thu Hương
Trần, Thu Trang
Nguyễn, Thị Lan Anh
Keywords: Hành vi tiêu dùng
Thị trường mỹ phẩm
Mỹ phẩm hữu cơ
Phụ nữ Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 33 .- Tr.37-40
Abstract: Với nghiên cứu này, nhóm tác giả hướng đến nhóm đối tượng là phụ nữ Việt Nam trong độ tuổi từ 18 đến 60 với mục đích thông qua khảo sát để nhận biết được hành vi tiêu dùng mỹ phẩm hữu cơ của phụ nữ Việt Nam. Từ đó đề xuất một số giải pháp cho doanh nghiệp kinh doanh mỹ phẩm hữu cơ tại Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65748
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
868.97 kBAdobe PDF
Your IP: 18.205.26.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.