Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65750
Title: Đi tìm mã thơ lục bát
Authors: Đỗ, Lai Thúy
Keywords: Văn học Việt Nam
Phê bình thơ
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Văn nghệ Quân đội;Số 967 -Tr.96-99
Abstract: Thơ lục bát là thể thơ dân tộc, điều này đến nay không ai bàn cãi nữa. Nó ngấm vào tâm hồn dân tộc, hay đúng hơn nó chính là tâm hồn dân tộc. Những trường hợp “xuất khẩu thành thi” thường là thơ lục bát. Sự hình thành thơ lục bát là một quá trình, bắt đầu với những tục ngữ, ca dao, hò vè rất lỏng lẻo về mặt vần điệu, sau dần dần đông cứng lại thành một thể thơ hoàn chỉnh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65750
ISSN: 2354-1296
Appears in Collections:Văn nghệ Quân đội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
837.68 kBAdobe PDF
Your IP: 54.91.62.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.