Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65809
Title: Thực trạng tình hình tài chính của SHB "hậu" M&A và một số kiến nghị
Authors: Nguyễn, Thị Việt Lê
Nguyễn, Thị Vân Anh
Keywords: Thực trạng tình hình tài chính của SHB
Hậu M&A và một số kiến nghị
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 34 .- Tr.46-49
Abstract: Hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) ngân hàng đầu tiên và điển hình là thương vụ sáp nhập giữa Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Sài gòn Hà Nội (SHB) và Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội (Habubank) năm 2012. Đây là thương vụ tiêu biểu của việc ngân hàng yếu kém sáp nhập vào ngân hàng lớn. Thương vụ này mang theo sự kỳ vọng về sự tăng trưởng, lớn mạnh và phát triển của SHB nói riêng và toàn ngành ngân hàng nói chung. Bài viết đánh giá lại hiệu quả của thương vụ M&A thông qua phân tích tình hình tài chính của SHB "hậu" M&A.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65809
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
880.12 kBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.