Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65826
Title: Thành phần động vật nổi ở ao nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) siêu thâm canh
Authors: Nguyễn, Thị Kim Liên
Nguyễn, Bảo Anh
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sản
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Mục tiêu của nghiên cứu là xác định thành phần loài động vật nổi ở ao nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh. Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 1-5/2021 tại Công ty cổ phần nuôi tôm Công Nghệ Cao, Thành Phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Tổng cộng có 11 đợt thu mẫu chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn ương (2 ao) và giai đoạn nuôi (4 ao). Kết quả cho thấy các thông số môi trường nước biến động khá cao trong chu kỳ nuôi, trong đó một số yếu tố dinh dưỡng trong nước có xu hướng tăng cao vào cuối vụ nuôi. Nghiên cứu đã ghi nhận được 10 loài động vật nổi, trong đó Protozoa có số loài cao nhất (5 loài), kế đến là Rotifera (4 loài) và Copepoda (1 loài). Số loài ĐVN không thay đổi đáng kể trong chu kỳ nuôi, trong đó Protozoa có thành phần loài và mật độ cao nhất ở hầu hết các đợt khảo sát. Copepoda chỉ được tìm thấy ở giai đoạn nuôi mà không xuất hiện ở giai đoạn ương. Mật độ của Protozoa, Rotifera có mối tương quan có ý nghĩa thống kê (P<0,01) với độ kiềm, TAN, NO3-, TP, TN nhưng không tương quan chặt chẽ với nhiệt độ, pH, độ mặn. Thành phần loài ĐVN ở giai đoạn nuôi có xu hướng đa dạng hơn giai đoạn ương.
Description: 19tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65826
Appears in Collections:Trường Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
982.96 kBAdobe PDF
Your IP: 3.237.34.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.