Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65850
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm trực tuyến trên ứng dụng Shopee của sinh viên trường Đại học Cần Thơ
Authors: Lê, Thị Diệu Hiền
Trần, Thị Thùy Dương
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm trực tuyến trên ứng dụng shopee của sinh viên Đại Học Cần Thơ, từ đó đề xuất một số giải pháp phát triển ứng dụng mua sắm trực tuyến này
Description: 80 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65850
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.44 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.