Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65855
Title: Nghiên cứu ý định sử dụng đồng hồ thông minh Samsung của người dân trên địa bàn quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Hoa
Nguyễn, Thị Ngọc Hân
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các yếu tố tác động đến ý định sử dụng ĐHTM Samsung của người tiêu dùng tại Quận Ninh Kiều Thành phố Cần Thơ. Từ đó đề ra những hàm ý quản trị đến nhà sản xuất, góp phần nâng cao khả năng đáp ứng của ĐHTM Samsung tại thị trường Việt Nam nói chung và Cần Thơ nói riêng.
Description: 63 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65855
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.27 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.