Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65864
Title: Tác động của hình ảnh đại sứ thương hiệu đến lựa chọn tiếp tục sử dụng điện thoại Samsung của sinh viên Đại học Cần Thơ
Authors: Phan, Anh Tú
Huỳnh, Thị Cẩm Giang
Keywords: Kinh doanh quốc tế
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích tác động của hình ảnh đại sứ thương hiệu đến lựa chọn tiếp tục sử dụng điện thoại SAMSUNG của sinh viên Đại học Cần Thơ, từ đó đề xuất một số hàm ý mang tính giải pháp phù hợp để thương hiệu SAMSUNG tiến gần hơn với sinh viên Đại học Cần Thơ
Description: 79 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65864
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.85 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.191.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.