Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65903
Title: Tác động của gián đoạn sản xuất do đại dịch Covid-19 đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất chế tạo và dịch vụ bán lẻ tại Hungary
Authors: Phan, Anh Tú
Công, Thị ÁNh Trinh
Keywords: Kinh doanh quốc tế
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích tác động của gián đoạn sản xuất do Covid-19 đến kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất chế tạo và dịch vụ bán lẻ tại Hungary. Từ kết quả phân tích, tác giả đề xuất các giải pháp và hàm ý chính sách phù hợp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua những khó khăn trong thời gian gián đoạn.
Description: 128 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65903
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.12 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.31.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.