Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65906
Nhan đề: Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Tác giả: Võ, Văn Dứt
Trầm, Vương Huyền Trân
Từ khoá: Kinh tế nông nghiệp
Năm xuất bản: 2021
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn từ 2015-2019. Trên cơ sở đó, đề tài đưa ra một số các đề xuất nhằm xây dựng một cấu trúc vốn hiệu quả cho các doanh nghiệp niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam.
Mô tả: 86 tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65906
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.03 MBAdobe PDF
Your IP: 54.224.133.198


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.