Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65906
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVõ, Văn Dứt-
dc.contributor.authorTrầm, Vương Huyền Trân-
dc.date.accessioned2021-10-08T01:27:07Z-
dc.date.available2021-10-08T01:27:07Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherB1707645-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65906-
dc.description86 trvi_VN
dc.description.abstractXác định các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn từ 2015-2019. Trên cơ sở đó, đề tài đưa ra một số các đề xuất nhằm xây dựng một cấu trúc vốn hiệu quả cho các doanh nghiệp niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.publisherTrường Đại học Cần Thơvi_VN
dc.subjectKinh tế nông nghiệpvi_VN
dc.titleCác nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Namvi_VN
dc.typeThesisvi_VN
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.03 MBAdobe PDF
Your IP: 54.224.133.198


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.