Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65907
Title: Ứng dụng Web, chứng nhận chất lượng quốc tế, tham nhũng và cường độ quốc tế hóa của các doanh nghiệp sane xuất chế tạo tại liên bang Nga
Authors: Phan, Anh Tú
Trần, Phương Đại
Keywords: Kinh doanh quốc tế
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích tác động của ứng dụng Web, chứng nhận chất lượng quốc tế và tham nhũng đến cường độ quốc tế hóa của các công ty thuộc lĩnh vực sản xuất chế tạo tại Liên Bang Nga qua các năm 2009, 2012 và 2019. Thông qua nghiên cứu và phân tích, tác giả sau đó sẽ đề xuất một số hàm ý chính sách giúp các doanh nghiệp có thể tận dụng tốt lợi thế của mình cũng như hạn chế rào cản để gia tăng cường độ quốc tế hóa.
Description: 137 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65907
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.27 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.78.122


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.