Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65910
Nhan đề: Ảnh hưởng của mô hình ba giảm ba tăng đến sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật của hộ trồng lúa ở huyện Châu Thành A tỉnh Hậu Giang
Tác giả: Phạm, Lê Thông
Trần, Huỳnh Bá Vỹ
Từ khoá: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
Năm xuất bản: 2021
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích ảnh hưởng của việc áp dụng mô hình giảm ba tăng đến việc sử dụng phân bón và thuốc BVTV của các hộ trồng lúa ở huyện Châu Thành A tỉnh Hậu Giang.
Mô tả: 119 tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65910
Bộ sưu tập: Trường Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.01 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.219.103


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.