Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65921
Nhan đề: Thực trạng mua chịu vật tư nông nghiệp của nông hộ ở huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ
Tác giả: Lê, Khương Ninh
Đặng, Thị Yến Nhi
Từ khoá: Kinh doanh thương mại
Năm xuất bản: 2021
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Thực trạng mua chịu vật tư nông nghiệp của nông hộ ở huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ nhằm hạn chế tình trạng mua chịu VTNN của nông hộ.
Mô tả: 74 tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65921
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.52 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.74.241


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.