Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65951
Title: Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại siêu thi Lotte Mart Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Hoa
Huỳnh, Thị Mỹ Dung
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại siêu thị LOTTE Mart Cần Thơ. Qua đó đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với siêu thị.
Description: 68 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65951
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.53 MBAdobe PDF
Your IP: 52.205.167.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.