Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65955
Title: Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại doanh nghiệp tư nhân Hữu Tỷ
Authors: Trần, Quốc Dũng
Nguyễn, Thảo Nguyên
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực hiện công tác kế toán và phân tích kết quả kinh doanh của Doanh nghiệp tư nhân Hữu Tỷ. Thông qua đó, đề tài đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán cũng như nâng cao kết quả kinh doanh của đơn vị trong thời gian tới.
Description: 171 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65955
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
15.78 MBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.