Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65983
Title: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH sản xuất thương mại Tân Hưng
Authors: Lê, Tấn Nghiêm
Trần, Thanh Trúc
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH SX – TM Tân Hưng trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2020. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty Tân Hưng trong thời gian tới.
Description: 56 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65983
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
910.29 kBAdobe PDF
Your IP: 3.239.129.52


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.