Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65983
Nhan đề: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH sản xuất thương mại Tân Hưng
Tác giả: Lê, Tấn Nghiêm
Trần, Thanh Trúc
Từ khoá: Quản trị kinh doanh
Năm xuất bản: 2021
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH SX – TM Tân Hưng trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2020. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty Tân Hưng trong thời gian tới.
Mô tả: 56 tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65983
Bộ sưu tập: Trường Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
910.29 kBAdobe PDF
Your IP: 3.233.219.103


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.