Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65999
Title: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH thương mại dịch vujvaanj chuyển Huy Hoàng
Authors: Phạm, Lê Hồng Nhung
Phan, Lê Anh Giàu
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận chuyển Huy Hoàng, sau đó đề ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty trong thời gian tới.
Description: 76 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65999
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
993.82 kBAdobe PDF
Your IP: 35.175.191.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.