Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6600
Nhan đề: KHẢO SÁT HIỆU QUẢ PHÒNG TRỊ BỆNH CHÁY BÌA LÁ LÚA CỦA VI KHUẨN Bacillus pumilus TRÊN RUỘNG LÚA TẠI HUYỆN BÌNH TÂN VÀ MANG THÍT TỈNH VĨNH LONG
Tác giả: Nguyễn, Đắc Khoa
Nguyễn, Lý Thanh Xuân
Nguyễn, Ngọc Lộc
Từ khoá: Công nghệ sinh học
Năm xuất bản: 2018
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6600
Bộ sưu tập: Viện NC & Phát triển Công nghệ Sinh học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.33 MBAdobe PDF
Your IP: 54.158.251.104


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.