Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66020
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng trên các trang thương mại điện tử của sinh viên trường Đại học Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Hoa
Trần, Thanh Tùng
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng trên các trang thương mại điện tử của sinh viên Đại hoc Cần Thơ. Từ thực trạng đó, đề xuất một số hàm ý quản trị giúp tận dụng tối ưu những lợi ích của việc mua hàng này và hạn chế những bất tiện thường gặp.
Description: 53 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66020
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
778.54 kBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.