Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6603
Title: Cơ hội phát triển công nghiệp hỗ trợ trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0
Authors: Bùi, Ngọc Quỵnh
Đỗ, Văn Trịnh
Keywords: Công nghiệp hỗ trợ
Cách mạng Công nghiệp 4.0
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 14 .- Tr.24-26
Abstract: Cách mạng Công nghiệp (CMCN) 4.0 đang tác động đến mọi mặt của nền kinh tế, trong đó có công nghiệp hỗ trợ (CNHT). Bài viết sẽ làm rõ những cơ hội mà cuộc cách mạng này tạo ra cho ngành CNHT của Việt Nam, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp để tận dụng tối đa cơ hội này trong thời gian tới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6603
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_267.19 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.